燕窝

《全国中草药汇编》

拼音
Yàn Wō
别名
官燕、白燕、灰腰金丝燕、爪哇金丝燕、单色金丝燕、南海金丝燕
来源
雨燕目雨燕科[b]灰腰金丝燕[/b]Collocalia inexpectata Hume.;[b]爪哇金丝燕[/b]C. thunbergi;[b]单色金丝燕[/b]C. unicolor Jordon.;[b]南海金丝燕[/b]C. linchi affinis Bearan.,以[b]燕窝[/b]入药。
生境分部
福建、广东(海南岛)、印度尼西亚、马来西亚、日本、泰国。
功能主治
养肺阴,化痰,止咳。主治肺虚痨嗽,咳喘,咯血,痿损潮热等症。
用法用量
1~2钱。
备注
[b]燕窝[/b]生海岛断崖峭壁岩洞间,产期分三期,头期为[b]毛燕[/b],二期为[b]白燕[/b],三期为[b]血燕[/b],以[b]白燕[/b]为佳,色黑含毛较多者质次。

《中华本草》

出处
1.《岭南杂记》:燕窝有数种,白者名官燕,斯(撕)之丝缕如细银鱼,洁白可爱,黄色者次之,中有红者名血燕。缀于海山石壁之上,土人攀援取之,春取者白,夏取者黄,秋、冬不可取,取之则燕无所栖,冻死,次年无窝矣。[br]2.《本草从新》:燕窝可入煎药,须用陈久者。色如糙米 者最佳。燕窝脚(色红紫,名血燕)功用相仿。假燕窝无边 无毛(或微有边毛,皆伪为之),色白(甚有白如银丝者)。
拼音
Yàn Wō
英文名
Edible Bird's Nest
别名
燕窝菜、燕蔬菜、燕菜、燕根
来源
药材基源:为雨燕科动物金丝燕的唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢窝。[br]拉丁植物动物矿物名:Collocalia esculenta Linnaeus[br]采收和储藏:2、4、8月间采集。金丝燕在每年4月间产卵,产 卵前必营筑新巢,此时其喉部粘液腺非常发达,所筑之巢为粘液凝固而成,色白洁净,称为“白燕”;这时如被采去金丝燕立即第二次筑巢,往往带一些绒羽,颜色较暗,称为“毛燕”;有时也可见有血迹,称为“血燕”。
原形态
金丝燕,小型鸟类。体长约9cm。头部和背部暗褐色,腰部较浅;翅长而尖,合翅时翼端起过尾端;飞羽和尾羽纯黑色,有绿色光泽。腹面全为褐色。尾短,尾羽略呈方形。嘴短宽阔,略弯曲;脚褐色,被羽,细弱;爪黑。
生境分部
生态环境:多见于热带沿海地区,在岛屿险峻的岩洞深暗处筑巢聚居。飞翔力很强,不善行走。以各种昆虫为食。[br]资源分布:分布于东南亚及太平洋各岛屿上。我国华中及西南一带也有分布。
性状
性状鉴别,完整者呈不整齐的半月形或船形,常凹陷成兜状,长6-10cm,宽3-5cm;表面黄白色或灰白色,附着于岩石一面较平,另一面微隆起,窝的内部粗糙,似丝爪络样,放大镜下可见细小羽毛。质硬而脆,断面细腻,呈现角质样光泽。浸水后柔软膨胀,日亮透明,轻压有弹性。气微腥,味微咸,嚼之有粘滑感。[br]商品有白燕、毛燕、血燕之分。白燕(官司燕)色洁白,偶带少数羽毛;毛燕色灰,内有较我灰黑色羽毛;血燕含赤褐色血丝,以白菩品质最佳。[br]显微鉴别,用甘油-水(1:1)装片,呈类长方形、三角形或不规则形片块,无色透明,边缘平整具光泽。表央及断面具细密的平行纹理,少见梭形纹理,多平直或略弯曲,有的呈放射状或弧状;有些块片隐约可见交叉的横向条纹,偶见不具纹理的小块片。
化学成分
天然燕窝,含水分10.40%,含氮(nitrogen)物质57.40%, 脂肪(fat)微量,无氮提出物22.00%,纤维(fiber)1.40%,灰分(ash) 8.70%。去净毛的燕窝,其灰分为2.52%,可完全溶解于盐酸,内有磷0.035%,硫1.10%;燕窝水解,得还元糖至少17.36%(以葡萄糖计);含蛋白质数种,其氮的分布为:酰胺(amide)氮10.08%,腐黑物(humin)氮6.68%,精氨酸 氮19.35%,胱氨酸氮肥3.39%,组氨酸氮6.22%,赖氨酸氮 2.46%,单氨(monoamino)氮50.19%,非氨(non-arnino)氮7.22%。燕窝又含氨基己糖(hexosamine)及类似粘蛋白(mucin)的物质。灰分中以钙、磷、钾、硫为多。
药理作用
1.抗病毒作用,从燕窝水提取物中得到一种粘病毒血凝反应抑制剂,对各种流感病毒的神经氨酸酶是敏感的,但尚缺乏可检验的血型抗原。金丝燕类粘蛋白的抗病毒谱是宽的,包括流感病毒的A2(Asian)毒株。实验表明金丝燕类粘蛋白不仅是流感病毒血凝反应的有效换制剂,也是一种中和传染性(使病毒失活)病毒的有效物质。[br]2.其他作用,金丝燕类粘蛋白的组成中含大量唾液酸,有可能具抗炎作用,本品含有蛋白质、多种氨基酸和钙、磷、钾、硫等多种元素,应有滋补强壮作用。但经用胃蛋白酶和胰蛋白酶消化实验,其消化百分率远不如鸡蛋白。对燕窝蛋白的生物效价试验表明其对动物的生长无明显效果。因此目前尚未发现燕窝蛋白有特殊营养价值。
鉴别
理化鉴别(1)取药材置365nm紫外灯下观察,呈蓝绿色荧光;置254nm紫外灯下观察,显黄绿色或灰绿带紫色荧光。[br](2)取本品粉末0.1g,加稀盐酸者沸10min,溶液及样品显棕褐色或棕黑色。[br](3)取本品少许,置乙醇灯上灼烧,微有迸裂声,后溶化起泡,无臭,无烟,灰烬呈灰白色。[br](4)取本品粉末0.5g,置于试管中加水10ml,滴加盐酸,加热至沸2min,体胀而柔软,晶亮而透明;用力振摇后,放置,泡沫约占全管体积2/5,外置不散。[br](5)取本品粗粉0.3g,加水30ml,水溶中加热煮沸,滤过;滤液供下列试验:①取滤液5ml,加重铬酸钾试液-稀盐酸(4:1)数滴,不产生沉淀。②取滤液1ml,加水100ml,微热溶解后,加鞣酸试液数滴,不发生混浊。[br](6)取水浸液1ml,加0.1%溴麝香草酚蓝试剂1-2滴,产生蓝绿色。
性味
味甘;性平
归经
肺;胃;肾经
功能主治
养阴润燥;益气补中化痰止咳。主久病虚损;肺痨咳嗽;痰喘;咯血;吐血;久痢;久疟;噎膈反胃;体弱遗精;小便频数
用法用量
内服:绢包,煎汤或蒸服,5-10g;或入膏剂。
注意
湿痰停滞及有表邪者慎服。

《*辞典》

出处
《本经逢原》
拼音
Yàn Wō
别名
燕窝菜(《闽部疏》),燕蔬菜(《纲目拾遗》),燕菜(《现代实用中药》)。燕根(《药材学》)。
来源
为雨燕科动物[b]金丝燕[/b]及多种同属燕类用[b]唾液或唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢窝[/b]。2、4、8月间采集。金丝燕在每年4月间产卵,产卵前必营筑新巢,此时其喉部粘液腺非常发达,所筑之巢,纯为粘液凝固而成,色白洁净,称为"白燕";这时如被采去,金丝燕立即第二次筑巢,往往带有一些绒羽,颜色较暗,称为"毛燕";有时亦可见有血迹,称为"血燕。"
原形态
金丝燕:体长约9厘米。嘴暗褐色,形短,稍带弯曲,基部宽阔。背褐黑色,略有光泽;腰部较淡;腹部灰白戌赤褐色。翅长而尖,合翅时,翼端远超过尾端;尾短,尾羽略呈方形。脚极细弱,4趾均向前。多见于热带沿海地区,在岛屿险峻的岩洞深暗处筑巢聚居。飞翔力很强,不善行走。食物为各种飞虫。分布东南亚一带及太平洋各岛屿上。 同属的多种金丝燕如C.vestita;C.inexpectata Hume.等所筑的窝,均作燕窝入药。
生境分部
产印度尼西亚、泰国、缅甸、日本等地。
性状
呈不整齐的半月形,长约6.5~10厘米,宽约3~5厘米,凹陷成兜状。附着于岩石的一面较平,外面微隆起,附着面粘液凝成层排列较整齐,较隆起面细致,呈波状,窝的内部粗糙,呈丝瓜络样。质硬而脆,断面微似角质。入水则柔软而膨大。 商品有白燕、毛燕、血燕之分。白燕(又名官燕)色洁白,偶带少数绒羽;毛燕色灰,内有较多的灰黑色羽毛;血燕则含有赤褐色的血丝。以白燕的品质为最佳。
化学成分
天然燕窝,含水分10.40%,含氮物质57.40%,脂肪微量,无氮提出物22.00%,纤维1.40%,灰分8.70%。去净毛的燕窝,其灰分为2.52%,可完全溶解于盐酸,内有磷0.035%,硫1.10%;燕窝水解,得还元糖至少17.26%(以葡萄糖计);含蛋白质数种,其氮的分布为:酰胺含氮10.08%,腐黑物含氮6.68%,精氨酸含氮19.35%,胱氨酸氮3.39%,组氨酸含氮6.22%,赖氨酸含氮2.46%,单氨含氮50.19%,非氨含氮7.22%。燕窝又含氨基己糖及类似粘蛋白的物质。灰分中以钙、磷、钾、硫为多。
性味
甘,平。 ①《本经逢原》:"甘,平,无毒。" ②《本草从新》:"甘淡,平。燕窝脚:微咸。" ③《本草再新》:"味甘咸,性平,有微毒。"
归经
入肺、胃、肾经。 ①《本草求真》:"入肺、脾、肾。" ②《本草再新》:"入心、肺、肾三经。"
功能主治
养阴润燥,益气补中。治虚损,痨瘵,咳嗽痰喘,咯血,吐血,久痢,久疟,噎膈反胃。 ①《物理小识》:."止小便数。" ②《本经逢原》:"调补虚劳,治咳吐红痰。" ③《闽小记》:"白色(者)能愈痰疾,红色(者)有益小儿痘疹。" ④《本草从新》:"大养肺阴,化痰止嗽,补而能清,为调理虚损痨瘵之圣药,一切病之由于肺虚,不能清肃下行者,用此皆可治之。开胃气,已痨痢,益小儿痘疹。""燕窝脚:能润下,治噎膈甚效。" ⑤《岭南杂记》:"血燕,能治血痢;白者入梨加冰糖蒸食,能治膈痰。" ⑤《食物宜忌》:"壮阳益气,和中开胃,添精补髓,润肺,止久泻,消痰涎。" ⑦《本草再新》:"大补元气,润肺滋阴,治虚劳咳嗽,咯血,吐血,引火归源,滑肠开胃。"
用法用量
内服:绢包煎汤,隔汤炖,1.5~3钱:或入膏剂。
注意
肺胃虚寒,湿痰停滞及有表邪者忌用, 《随患居饮食谱》:"病邪方炽勿投。"
复方
①治老年痰喘:秋白梨一个,去心,入燕窝一钱,先用开水泡,再入冰糖一钱蒸熟。每日早晨服下,勿间断。(《文堂集验方》) ②治噤口痢:白燕窝二钱,人参四分。水七分,隔汤顿熟,徐徐食之。(《救生苦海》) ③治翻胃久吐:服人乳,多吃燕窝。(《纲目拾遗》) ④治老年疟疾及久疟,小儿虚疟,胎热:燕窝三钱,冰糖半钱。顿食数次。(《内经类编试效方》)
各家论述
①《本经逢原》:"燕窝,能使金水相生,肾气上滋于肺,而胃气亦得以安,食品中之最驯良者。惜乎本草不收,方书罕用,今人以之调补虚劳,咳吐红痰,每兼冰糖煮食,往往获效。然惟病势初浅者为宜,若阴火方盛,血逆上奔,虽用无济,以其幽柔无刚毅之力耳。" ②《本草求真》:"燕窝,入肺生气,入肾滋水,入胃补中,俾其补不致燥,润不致滞,而为药中至平至美之味者也,是以虚痨药石难进,用此往往获效,义由于此。然使火势急迫,则又当用至阴重剂以为拯救;不可恃此轻淡以为扶衰救命之本,而致委靡自失耳。" ③《纲目拾遗》:"燕窝,今人用以煮粥,或用鸡汁煮之,虽甚可口,然乱其清补之本性,岂能已痰耶?有与冰糖同煮,则甘壅矣,岂能助肺金清肃下行耶?" ④曹炳章:"燕窝,《饮食辨录》云,性能补气,凡脾肺虚弱,及一切虚在气分者宜之,又能固表,表皮漏汗畏风者,服之最佳。每枚可重在一两以上,色白如银,琼州人呼为崖燕,力尤大。一种色红者;名血燕,能治血痢,兼补血液。"